Bod č.1a.:

ST/5 - Zánik mandátu a vznik nového mandátu člena ZMO 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:74 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX