Bod č.17.:

KT/1 - Příprava a průběh voleb do PS Parlamentu ČR 2017

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX