Bod č.6.:

EAP/7 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2017

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Obsah, zkratky)
Příloha č.2 (Komentář) (*)
Příloha č.3 (Tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX