Bod č.18a.:

EK/14 - Návrh obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně č. .../2017,o regulaci provozování hazardních her

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ze dne 14. 11. 2017)
Příloha č.2 (Dopis Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ze dne 21. 11. 2017)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č 1140 ze dne 9. 11. 2017)
Příloha č.4 (Usnesení RMO 3 č. 467 ze dne 7. 12. 2015)
Příloha č.5 (Schválený finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021)
Příloha č.6 (Informace Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ze dne 24.11.2017 o úpravě přílohy návrhu vyhlášky)
Příloha č.7 (Rekapitulace příjmů MO Plzeň 3 z loterií a jiných podobných her za období 2010 - 2016)
Příloha č.8 (Návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č. .../2017, o regulaci provozování hazardních her)
Příloha č.9 (Tabulky - aktuální početní sav povolených herních zařízení MF a MO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX