Bod č.13.:

ŘEÚ/3 - Poskytnutí podpory z programu "Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí podpory z programu "Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18")
Důvodová zpráva (Poskytnutí podpory z programu "Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18")
Příloha č.1 (Přehled žadatelů a vyhodnocení žádostí (tabulka))
Příloha č.2 (Usn. ZMP č. 218 ze dne 25. 5. 2017 )
Příloha č.3 (Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti)
Příloha č.4 (Usn. RMP č. 1165 ze dne 23. 11. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:532 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX