Bod č.65.:

ŘEÚ/4 - Ukončení Rámcové smlouvy č. 0073/06/26372 o devizových obchodech mezi statutárním městem Plzeň a Československou obchodní bankou

(předkladatel:Ing. Kuglerová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Ukončení Rámcové smlouvy č. 0073/06/26372 o devizových obchodech mezi statutárním městem Plzeň a Československou obchodní bankou, a.s.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX