Bod č.68.:

ORG/3 - Dopis firmy Dřevotrans ve věci dodávky biomasy pro Plzeňskou teplárenskou a.s.

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX