Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 21. a 22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň l

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha )
Příloha č.2 (příloha)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:407 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX