Bod č.9.:

FV1/1 - Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha (zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:413 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX