Bod č.10.:

RMO1/2 - Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha č.1 (usnesení RMO 1)
Příloha č.2 (inerpelace Ing. Ženíšek)
Příloha č.3 (interpelace Mgr. Jehličková)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:414 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX