Bod č.11.:

ST1/4 - Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení paušální částky)
Důvodová zpráva (Stanovení paušální částky)
Příloha (§ 71 zákona č. 128/2000 Sb.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:415 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX