Bod č.12.:

ST1/5 - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva MO Plzeň 1, předsedům a členům komisí a výborů

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení měsíčních odměn)
Důvodová zpráva (Stanovení měsíčních odměn)
Příloha č.1 (Znění § 72 a 73 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích)
Příloha č.2 (Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.)
Příloha č.3 (Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 321/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:416 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX