Bod č.13.:

RMO1/3 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2017

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2017 )
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2017 )
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2017 )
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2017 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:417 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX