Bod č.14.:

RMO1/4 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 41 – 52

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 41 – 52 )
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 41 – 52 )
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 41 – 52 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:418 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX