Bod č.15.:

RMO1/5 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 54

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 54 )
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 54 )
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 54 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:419 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX