Bod č.17.:

ST1/6 - Investiční akce „Stavební úpravy objektu D a C v areálu 60. MŠ v Plzni, Manětínská 37“

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1)
Příloha č.2 (příloha č. 2)
Příloha č.3 (příloha č. 3)
Příloha č.4 (příloha č. 4)
Příloha č.5 (příloha č. 5)
Příloha č.6 (příloha č. 6)
Příloha č.7 (příloha č. 7)
Příloha č.8 (příloha č. 8)
Příloha č.9 (příloha č. 9)
Příloha č.10 (příloha č. 10)
Příloha č.11 (příloha č. 11)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX