Bod č.16.:

RMO1/6 - Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021 )
Důvodová zpráva (Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021 )
Příloha č.1 (Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021)
Příloha č.1 (upravená příloha č. 1)
Příloha č.2 (Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021)
Příloha č.3 (Podklady pro sestavení rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2021)
Příloha č.4 (Jmenovitý seznam investičních staveb, oprav a ostatních výdajů na rok 2018)
Příloha č.5 (Rozpis závazných ukazatelů příjmů, výdajů a financování)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 509 ze dne 9. 11. 2017)
Příloha č.7 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 323 ze dne 21. 11. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:420 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX