Bod č.18.:

RMO1/7 - Vyhláška statutárního města Plzně o regulaci provozování hazardních her

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis Ing. Průšy ze dne 14. 11. 2017)
Příloha č.2 (dopis Ing. Průšy ze dne 21. 11. 2017)
Příloha č.3 (návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her)
Příloha č.4 (Doplnění MMP k příloze č. 3 ze dne 6. 12. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:421 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX