Bod č.19.:

RMO1/8 - Návrh novely vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (vyhláška o odpadech)
Důvodová zpráva (vyhláška o odpadech)
Příloha č.1 (vyhláška o odpadech)
Příloha č.2 (vyhláška o odpadech)
Příloha č.3 (vyhláška o odpadech)
Příloha č.4 (vyhláška o odpadech)
Příloha č.5 (vyhláška o odpadech)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:422 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX