Bod č.21.:

RMO1/10 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na realizaci akce „Umístění radarového ukazatele rychlosti v lokalitě Bílá Hora“, včetně RO rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 53

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 53, včetně rozpisu závazného ukazatele stavebních a nestavebních investic)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam akcí s vyznačenou úpravou rozpočtu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:424 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX