Bod č.23.:

RMO1/12 - Účetní odpis investic vynaložených na pořízení projektových dokumentací

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled PD navržených k účetnímu odpisu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:426 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX