Bod č.24.:

KV1/3 - Podnět k úpravě legislativy ve věci odstraňování autovraků dlouhodobě odstavených vozidel

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1)
Příloha č.2 (příloha č. 2)
Příloha č.3 (příloha č. 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:427 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX