Bod č.25.:

ST1/7 - Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2017

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha č.1 (zpráva o činnosti KV)
Příloha č.2 (zpráva o činnosti FV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:428 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX