Bod č.26.:

ST1/8 - Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2018

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Příloha č.1 (plán činnosti KV)
Příloha č.2 (plán činnosti FV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:429 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX