Bod č.27.:

ST1/9 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Příloha č.1 (zápis KV 11.9.2017)
Příloha č.2 (zápis KV 9.10.2017)
Příloha č.3 (zápis KV 13.11.2017)
Příloha č.4 (zápis FV 13.11.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:430 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX