Bod č.28.:

ST1/10 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Příloha č.1 (IZ - proměna vnitrobloku Krašovská)
Příloha č.2 (IZ - dotisk 1000 ks knihy )
Příloha č.3 (IZ - Bolevecké vinobraní)
Příloha č.4 (IZ - Nedokončené investice)
Příloha č.5 (IZ - Termíny RMO a ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:431 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX