Bod č.20.:

RMO1/9 - Návrh novely vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (vyhláška o poplatku za odpad)
Důvodová zpráva (vyhláška o poplatku za odpad)
Příloha č.1 (vyhláška o poplatku za odpad)
Příloha č.2 (vyhláška o poplatku za odpad)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:423 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX