Bod č.19.:

OŠMT/1 - Schválení nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh obecně závazné vyhlášky)
Příloha č.2 (zápis z jednání Komise právní a pro Statut města RMP ze dne 4. 10. 2016)
Příloha č.3 (výňatek ze zápisu z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RMP ze dne 7. 11. 2017)
Příloha č.4 (výňatek ze zápisu z jednání Komise právní a pro Statut města RMP ze dne 7. 11. 2017)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 420 ze dne 13. 11. 2017)
Příloha č.6 (informativní zpráva do RMP ze dne 21. 9. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX