Bod č.17.:

ŘÚSO/1 - Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Generální oprava kremační pece“, která bude realizována Správou hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkovou organizací

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení č.1 z jednání VZVZ ze dne 4. 10. 2017)
Příloha č.2 (Vyjádření P K I - Teplotechna Brno spol. s r. o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:536 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX