Bod č.23.:

OSS/1 - Poskytnutí investičního peněžitého daru fyzické osobě z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2017.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:541 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX