Bod č.2.:

ST/1 - Poskytnutí příspěvků členům Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vysílání zaměstnanců ÚMO 3 na pracovní cesty)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:96 rok:2017

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX