Bod č.66.:

BYT/1 - Další nakládání s nemovitými věcmi objektu KD Peklo, jejichž vlastníkem je statutární město Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Informativní zpráva č.1 (Situační plánek objektu KD Peklo)
Informativní zpráva č.2 (Usnesení ZMP č. 142 z 20. 04. 2017 s přílohami)
Informativní zpráva č.3 (Výpis z obchodního rejstříku společnosti OZS a. s. )
Informativní zpráva č.4 (Tabulka budoucích finančních toků KD Peklo)
Informativní zpráva č.5 (Stanovisko MO Plzeň 3, usnesení č. 382 RMO Plzeň 3 )
Informativní zpráva č.6 (Doporučení z jednání KNM RMP ze dne 07. 11. 2017)
Informativní zpráva č.7 (Usnesení RMP č. 1196 ze dne 23. 11. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX