Bod č.27.:

OK/3 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 – Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení - celoroční činnost 2018)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - celoroční činnost 2018)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KK RMP - 15. 11. 2017)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k přijatým žádostem - celoroční činnost 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:545 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX