Bod č.63.:

EVID/2 - Projednání daru zvířete - služební pes, plemeno Belgický ovčák Malinois z majetku města Plzně, ve správě Městské policie Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 10. 2017)
Příloha č.3 (dopis Městské policie Plzeň)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 7. 11. 2017)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1266 ze dne 23. 11. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:580 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX