Bod č.3.:

EK/1 - Návrh obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně č. .../2017, o regulaci provozování hazardních her

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis MMP/281572/17)
Příloha č.2 (Dopis č.j. MMP/281572/17 - úprava přílohy návrhu vyhlášky)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1140 ze dne 9.11.2017)
Příloha č.4 (Usnesení RMO 3 č. 467 ze dne 7.12.2015)
Příloha č.5 (Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů pro rok 2018 až 2021)
Příloha č.6 (Sdělení - úprava přílohy herny)
Příloha č.7 (Rekapitulace příjmů MO Plzeň 3 z loterií a jiných podobných her za období 2010-2016)
Příloha č.8 (Návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č. .../2017, o regulaci provozování hazardních her)
Příloha č.9 (tabulky - aktuální početní stav povolených herních zařízení MF a MO)
Příloha č.10 (Usnesení Finančního výboru ZMO 3 č. 11/2017 ze dne 4.12.2017)
Příloha č.11 (Usnesení Komise pro veřejný pořádek a bezpečnost RMO 3 č. 35 ze dne 6. 12. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:98 rok:2017

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX