Bod č.22.:

OŠMT/4 - Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (2. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.2 (5. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.3 (6. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.4 (7. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.5 (16. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.6 (17. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.7 (21. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.8 (22. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.9 (23. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.10 (24. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.11 (25. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.12 (27. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.13 (31. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.14 (32. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.15 (33. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.16 (37. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.17 (38. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.18 (44. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.19 (46. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.20 (49. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.21 (50. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.22 (51. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.23 (54. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.24 (55. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.25 (56. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.26 (57. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.27 (60. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.28 (61. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.29 (63. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.30 (64. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.31 (70. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.32 (78. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.33 (80. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.34 (81. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.35 (87. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.36 (89. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.37 (90. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.38 (91. MŠ - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.39 (MŠ Křimice - aktualizovaná příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.40 (MŠ Lhota - příloha ke zřizovací listině)
Příloha č.41 (Aktuální vzorové znění zřizovací listiny mateřských škol)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:540 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX