Bod č.62.:

EVID/1 - Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, spolku HBC Plzeň, z.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Seznam výpočetní techniky)
Příloha č.3 (Doporučení KNM RMP )
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1267 ze dne 23. 11. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:579 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX