Bod č.25.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů k 100. výročí vzniku Československa a k připomenutí dalších významných výročí v roce 2018

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů k 100. výročí vzniku Československa a k připomenutí dalších významných výročí v roce 2018)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí )
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání odborné poroty ze dne 8. 11. 2017 )
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem o dotaci) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:543 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX