Bod č.4.:

PRIM/2 - Odměňování neuvolněných členů ZMP, výborů ZMP a komisí RMP od 1. 1. 2018

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 318/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:525 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX