Bod č.7.:

PRÁV/1 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1 - změnová vyhláška)
Příloha č.2 (příloha č. 2 - vypořádání připomínek MO)
Příloha č.3 (příloha č. 3 - zápis z Komise RMP právní a pro Statut města)
Příloha č.4 (příloha č. 4 - stávající znění s vyznačenými změnami)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:527 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX