Bod č.26.:

OK/2 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2018 společnosti Divadlo pod lampou, o. p. s., a společnosti Plzeň 2015, z. ú.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Divadla pod lampou, o.p.s., o dotaci pro rok 2018)
Příloha č.2 (Žádost Plzeň 2015, z.ú., o poskytnutí dotace pro rok 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:544 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX