Bod č.6.:

ÚKEP/3 - Žádost o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Tramvajová trať

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 380 ze dne 7. 9. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:531 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX