Bod č.9.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 14. 10. 2017 do 17. 11. 2017

(předkladatel:Mgr. Zarzycký )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:529 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX