Bod č.58.:

MAJ/10 - Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní (prodloužení termínu uzavření konečné kupní smlouvy) – Plzeňské byty s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. doplnění)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 263/2011, 20/2013 a 412/2016)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (doporučení KNM ze dne 7. 11. 2017)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 23. 11. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:575 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX