Bod č.51.:

MAJ/3 - Výkup spoluvlastnických podílů o velikosti 16/20 na pozemku parc. č. 1178/5, k. ú. Hradiště u Plzně, od spol. UNITED BAKERIES a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis ŘSD ČR ze dne 26. 7. 2016)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka ze dne 22. 11. 2017)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ + zákres sítí)
Příloha č.4 (stanovisko KNM RMO Plzeň 2)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 578 ze dne 10. 11. 2016)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města))
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:568 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX