Bod č.61.:

MAJ/13 - Rozhodnutí o neprominutí smluvní pokuty spol. TBB s.r.o. vzniklé z porušení závazku ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.2 (žádost o prominutí smluvní pokuty)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 10. 2017)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1239 ze dne 23. 11. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:578 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX