Bod č.54.:

MAJ/6 - Výkup části pozemku parc. č. 864/17, k. ú. Valcha, od fyzické osoby zaps. na LV č. 596 pro k. ú. Valcha, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost s příslušlnými doklady)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn.. RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (přijaté usn. KNM RMP pro specific. výkupy pozemků vč. usn. RMP č. 1103/2014 ve věci Zásad pro stanovení dosteč. parametrů komunikace pro připojení stavby RD)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.7 (geomerický plán)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 10. 2017)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1234 ze dne 23. 11. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:571 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX