Bod č.42.:

PROP/13 - Prodej pozemků p. č. 318/6 a p. č. 318/7, oba v k. ú. Křimice.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO P5 - Křimice + rozhodnutí starosty MO P 5 - Křimice)
Příloha č.4 (Zápis z jednání)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 1252/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:560 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX