Bod č.53.:

MAJ/5 - Výkup pozemku p. č. 1595 k. ú. Bolevec od fyzické osoby zaps. na LV č. 1265 pro k.ú. Bolevec.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost SVSMP, vyjádření vlastníka)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 595 ze dne 3. 10. 2002)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:570 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX