Bod č.11.:

ŘEÚ/1 - Rozpočtová opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2017

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Souhrnné rozpočtové opatření – rozpočtové opatření schvalované v gesci ZMP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Odůvodnění a popis rozpočtového opatření dle přílohy č. 1)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Usnesení RMP č. 1305 ze dne 30. 11. 2017)
Příloha č.4 (Usnesení FV ZMP č. 16/2017)
Předloženo na stůl č.1 (Doplnění přílohy č. 1)
Předloženo na stůl č.2 (Doplnění přílohy č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:523 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX